Sigurna kupovina

U Centro.ba mi cijenimo Vašu privatnost, zato sve Vaše podatke pažljivo čuvamo.
Bilo koja informacija će biti pažljivo čuvana od upotrebe od strane trećih lica, tako Vam dajemo mir i prijatno iskustvo poslovanja sa Centro.ba.

POLITIKA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA UKRATKO:
Mi nikada nećemo zloupotrijebiti Vaše lične podatke ni u kojem smislu.
Vaše kontakt i lične podatke nikada nećemo proslijediti trećim licima osim u slučajevima zahtijevanim od strane zakonskih službi.
Vaše kontakt i lične podatke možemo otkriti trećim licima ukoliko se Vi slažete sa tim (pristupna izjava).
Nikada nećete dobiti e-mailove od nas na koje se niste registrovali, osim u slučajevima važnih transakcionalnih e-mailova.
Kada god želite možete se veoma lako i jednostavno odjaviti, tako da više ne primate e – mailove od nas.

POLITIKA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA DETALJNO:
Politika zaštite ličnih podataka je u skladu sa upravljanjem informacijama, koje prikupimo od Vas dok posjećujete našu web stranicu.

SAKUPLJANJE I PROCESIRANJE LIČNIH PODATAKA:
Lični podaci su oni koji Vas identificiraju, Vaše ime, prezime, e – mail ili poštanska adresa. Centro.ba ne prikuplja Vaše lične podatke osim kada Vi to dozvolite, dok poručujete proizvode ili kada se predbilježite na naše e – novine.

UPOTREBA I ŠIRENJE PRIVATNIH PODATAKA:
Centro.ba će koristiti Vaše lične podatke isključivo iz tehničkih razloga, administracije web stranica da bi Vam dali pristup određenim informacijama ili za općenitu komunikaciju s Vama. Centro.ba neće odati Vaše osobne podatke trećim osobama ili na bilo koji na tržište negdje drugdje, osim ako za prijenos podataka trećim osobama je data suglasnost od strane Vas lično. Centro.ba. zaposlenici su dužni da poštuju Vašu osobnost i obavezu na temelju Sporazuma o povjerljivosti.

SLOBODNI IZBOR:
Sve informacije koje dajete o sebi Centro.ba, su pod kontrolom. Ako odlučite da Vaši podaci neće ići izvan Centro.ba, može se desiti da na neke web stranice nećete imati pristup.
Korisnici koji se žele odjaviti s naših e – novina, mogu pisati na naše e- mail adrese. Ako promijenite Vaše lične podatke (poštanski broj, adresu e-pošte, fizičku adresu, broj telefona), molimo Vas da nas obavijestite o promjenama na neku od e – mail adresa.

AUTOMATSKO REGISTROVANJE INFORMACIJA (NE-PRIVATNIH PODATAKA):
Kad god pristupite na web stranicu Centro.ba, uopšteno, ne-privatne podatke (preglednik korisnika, broj posjeta, prosječno vrijeme posjeta na stranicama, posjećene stranice), automatski registriramo (ne kao dio prijave). Ove se informacije koriste za mjerenje atraktivnosti naše web stranice i poboljšanja sadržaja i upotrebljivosti. Vaši podaci ne podliježu daljnjim razmatranjima i ne otkrivaju se bilo kojoj trećoj strani.

PRAVO NA INFORMISANJE:
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za našu politiku zaštite ličnih podataka ili kako se postupa sa Vašim ličnim informacijama, slobodno nas kontaktirajte na: info@centro.ba

 

U skladu sa Vašim zahtjevima, bićete veoma brzo informirani – u pismenoj formi i u skladu sa pristupnom legislativom – koji podaci, ako su neki, bili prikupljeni tokom Vaše posjete web stranici Centro.ba.